Strona główna Forum Mapa ogrodów O nas Kontakt Dni otwarte

Pokaż wątki Pokaż posty

Różany weekend w rosarium

Kasya
Wiosna av

Dołączył: 22 mar 2014
Skąd: Okolice Warszawy -na południe
Posty: 34143
Dodany 11:22, 05 lip 2014
Gdyby ktoś z okolic Warszawy się wybierał to bardzo proszę mnie zabrać
Dorzuce się oczywiście do paliwa


Cytat ze strony:
Różany weekend — lipiec 2014

19 i 20 lipca zapra szamy do naszej szkółki w Radlińcu na kolejny Różany week end. Wszyst­kim zain te re so wa nym, któ rzy w tych dniach odwie dzą Rosa rium zapre zen tu jemy kwit nące pola różane, przed sta wimy nowe odmiany z oferty i pod po wiemy jak dobie rać odmiany w zależ no ści od warun ków w ogro dzie. Będzie też można sko rzy stać z pro fe sjo nal nych porad doty czą cych sadze nia, pie lę gna cji i ochrony róż oraz zaku pić krzewy w donicz kach z dodat­ko wym raba tem. Zapra szamy w godzi nach od 9 — 18:00. Będziemy wdzięczni za potwier dze­nie przybycia.
____________________
pozdrawiam i zapraszam do ogladania moich zmagań z naturą Sezon 2020 / Sezon 2016-2018 / Sezon 2014-2015
Korzystanie z portalu ogrodowisko.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies